11-11-2016

Så foreligger der et udkast til nye forretningsbetingelser for foreningens medlemmer.

Navnet forventes at blive DHAB 2016. Derfor anvendes dette navn.

Der foreslås en del ændringer fra DHAB 2007 til DHAB 2016, så det anbefales også at læse den kommenterede version med ændringer.

Blandt de væsentligste ændringer kan nævnes:
- helt nye bestemmelser om farligt gods
- ændret ansvar for tally
- justering af tilbudsreglen
- mulig ansvarsbegr√¶nsning ved grov uagtsomhed, ved person- og milj√łskade, ved toldkrav, ved renter og sagsomkostninger, m.m.
- ny bestemmelse om eksklusivitet for foreningens medlemmer og om anvendelse af andre foreningers forretningsbetingelser
- diverse styrkelser af havnevirksomhedens retsstilling.

BEM√ÜRK: DHAB 2016 er endnu ikke vedtaget. De kan derfor ikke anvendes i forretnings√łjemed endnu.

Der foreligger to versioner.
Et ‚ÄĚrent‚ÄĚ udkast til DHAB 2016, som de ventes at komme til at se ud.
Og en kommenteret version, hvor man kan se både ændringerne fra DHAB 2007 og bemærkninger til ændringerne.

For at undgå forvirring er udkast til DHAB 2016 ikke tilgængelig på foreningens webside. De to ovennævnte versioner kan rekvireres hos Danske Havnevirksomheders sekretariat, jasv@di.dk

Medlemmer af foreningen og andre interesserede har mulighed for at komme med sp√łrgsm√•l og bem√¶rkninger til udkastet.
De kan sendes til jasv@di.dk senest fredag den 9. december 2016. Derefter vil foreningens bestyrelse vedtage de endelige DHAB 2016.

BEM√ÜRK: Den 24. november 2016 afholder foreningen et medlemsm√łde om DHAB 2016.
Det foreg√•r kl. 12.30-15.30 hos Copenhagen Malm√ł Port, Containervej 9, 2150 Nordhavn, K√łbenhavn.
Her vil advokaterne fra Hafnia Advokatfirma gennemg√• udkastet til DHAB 2016 og der vil v√¶re mulighed for at stille sp√łrgsm√•l, m.m.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet til undertegnede senest den 22. november kl. 12.

Udkast til ny DHAB 2016

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder ¬∑ Industriens Hus ¬∑ H.C. Andersens Boulevard 18 ¬∑ 1787 København V ¬∑ Tlf: +45 3377 3377