15-12-2016

Myndighederne på europæisk og nationalt niveau bør anerkende de massive private investeringer i havnesektoren.
Det var budskabet fra Danske Havnevirksomheders europæiske organisation, FEPORT, ved en stor konference i Bruxelles torsdag den 8. december. Konferencen havde bl.a. deltagelse af EU’s transportkommissær Violeta Bulc og medlemmer af Europa-Parlamentet.

Private europæiske havnevirksomheder har de seneste 10 år investeret mere end 300 milliarder kroner i at opgradere terminaler, infrastruktur, suprastruktur, kraner, maskiner, m.m. FEPORT har netop offentliggjort en hvidbog om, hvordan man kan skabe en bedre ramme for private investeringer – i og uden for havnesektoren.

Formanden for FEPORT, Gunther Bonz, udtaler: ”De private havnevirksomheder er parate til at fortsætte investeringerne, men de har behov for klare og stabile rammevilkår, gennemsigtighed og beskyttelse mod unfair konkurrence.”

Læs hvidbogen og meget mere på www.feport.eu

Private investeringer bør fremmes

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377