10-03-2017
EU's nye havneforordning er blevet vedtaget og offentliggjort. Lovteksten kan findes i dansk version her

Med havneforordningen får den danske havnesektor et nyt sæt regler at forholde sig til. Forordningen kommer til at gælde direkte i alle EU’s medlemsstater og skal overholdes fra den 24. marts 2019. Havnesektoren har altså to år til at forberede sig på de ny regler.

Hovedpunkterne i forordningen er:
- Større gennemsigtighed i havnenes regnskaber, herunder tydeliggørelse af eventuel offentlig støtte.
- Havnene får pligt til at høre sine brugere om vigtige anliggender såsom infrastruktur og fysisk planlægning, miljø, sikkerhed og administrative procedurer ´
- Hvis der sker en form for offentlig organisering eller udbud af tjenesteydelser i havne, så angiver forordningen de spilleregler, der skal følges.
- Hvis der stilles minimumskrav til serviceudbydere i havne, så angiver forordningen, hvornår og hvordan det kan ske.
- Godshåndtering, passagertjenester og lodsning er undtaget fra de to sidste punkter, som derfor ikke kommer til at påvirke danske havnevirksomheders aktiviteter. Skibsrelaterede hjælpetjenester som trosseføring, bugsering og bunkring er dog omfattet.

Forordningen gælder som udgangspunkt kun for havne på EU's transeuropæiske transportnet, TEN-T. I Danmark er det 22 havne, som kan ses her
Hvis andre havne skal omfattes af forordningen, så kan det enkelte EU-medlemsland beslutte det.

Transportministeriet i Danmark er undervejs med at vurdere, hvilken betydning forordningen vil have for den danske havnelov og hvilke havne, der bør være omfattet.
Det kan være, der skal laves om i den danske havnelov. I så fald vil det givetvis blive drøftet med erhvervets parter.
Danske Havnevirksomheder følger denne udvikling tæt.


Ny havneforordning i EU

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377