24-04-2017

Vækstteamet for Det Blå Danmark har fredag den 21. april 2017 afleveret sine anbefalinger til Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Det Blå Danmark er med 25 pct. af eksporten Danmarks største eksporterhverv og spiller en vigtig rolle for dansk beskæftigelse. Erhvervet befinder sig dog i hård konkurrence på verdensmarkedet.

Vækstteamet for Det Blå Danmark havde til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan vi kan forbedre Det Blå Danmarks internationale konkurrenceevne frem mod 2025. Vækstteamet har i sit arbejde konsulteret og modtaget input fra en lang række interessenter på det maritime område, heriblandt Danske Havnevirksomheder.

Det er nu blevet til 11 overordnede anbefalinger – og mere end 50 konkrete forslag til initiativer om alt fra uddannelse og kompetencer, skatteforhold, digitalisering, frihandel og styrkelse af maritime klynger.

På det sidste - de ”maritime klynger” – er også havneområdet. Her anbefaler vækstteamet, at ”De regionale maritime miljøers rolle som vækstdrivere på tværs af forretningsområder styrkes.”

Det kan konkret ske ved at:
- Erhvervsfremmesystemet konsolideres, så midlerne anvendes mest effektivt og i højere grad bruges til virksomhedsnære udviklingsprojekter i de små og mellemstore virksom¬heder og til iværksætteri.
- Havneloven revideres med udgangspunkt i den pågående analyse af havnesektoren med henblik på at sikre fremtidig vækst, effektivisering, markedsgørelse og konsolidering af havnene fx gennem en modernisering af organisationsformerne.
- Der gennemføres en undersøgelse af finansieringsmulighederne i forhold til havnenes uddybnings- og vedligeholdelsesopgaver bl.a. i forbindelse med udvidelser.
- Åbningen af skibspositionsdata (AIS-data) og andre maritime data anvendes til at iværksætte en samlet indsats for at markedsføre martime tjenesteydelser til de skibe, som sejler gennem dansk farvand, så Det Blå Danmark i højere grad drager nytte af de 60-70.000 skibe, som passerer gennem dansk farvand hvert år.
- Der afsøges initiativer, som sikrer mere gods fra vej til sø, og letter de administrative byrder, som er forbundet med at komme ind og ud af danske havne.

Det er positivt, at vækstteamet på denne måde anerkender de regionale maritime klynger, herunder især havnesektoren – forstået som de offentlige erhvervshavne og alle de private virksomheder – som en vigtig del af Det Blå Danmark.

Erhvervsministeren vil nu anvende anbefalingerne til at udarbejde en samlet vækstplan for Det Blå Danmark. Denne plan ventes offentliggjort til efteråret 2017.

Rapporten med samtlige vækstteamets anbefalinger kan findes her: http://em.dk/nyheder/2017/04-21-blaa-anbefalinger  

Anbefalinger fra Det Blå vækstteam

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377