02-05-2017
Danske Havnevirksomheder afholder ordinær generalforsamling og medlemsmøde.

Det finder sted tirsdag den 23. maj 2017 kl. 12.00 i konferencecentret, Lindø Industripark, Kystvejen 100, 5330 Munkebo 

Forslag til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 9. maj 2017.

Dagsorden fremsendes en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen indledes med en frokost.
Efter generalforsamlingen vil der være medlemsmøde med oplæg om Trafikstyrelsens aktuelle afgørelse i en stor klagesag over en havns aktiviteter, om det netop nedsatte ekspertudvalg, der skal evaluere havneloven, og om hvordan den ny planlov kan sikre havnearealer mod byudvikling og boliger.
Efter medlemsmødet er der mulighed for en rundvisning i Industriparken/havnen.

Detaljeret program kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

Deltagelse er gratis, men af hensyn til adgang, forplejning og vedtægter er tilmelding nødvendig. Det skal ske til sekretariatet (jasv@di.dk) senest torsdag den 18. maj 2017.

Oplys samtidig om du ønsker at deltage i rundvisningen efter medlemsmødet.

Generalforsamling & medlemsmøde 23. maj

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377