03-05-2017
Transportminister Ole Birk Olesen har nedsat et ekspertudvalg, der skal analysere den danske havnesektor og komme konkrete anbefalinger til en revision af havneloven.

Branchedirektør i DI Transport, Michael Svane har fået sæde i ekspertudvalget, direktøren for Danske Havne (de offentligt ejede havnes organisation) og en række akademiske eksperter.

Klaus G. Andersen, formand for Danske Havnevirksomheder, er godt tilfreds med ministerens initiativ.
”Ekspertudvalget er en vigtig forudsætning for, at vi kan få en grundig evaluering af havneloven. Vi hilser derfor både udvalget og analysen af havnesektoren velkommen – ikke mindst ud fra Danske Havnevirksomheders ønske om en klar rollefordeling på havnene, hvor havneadministrationen står for infrastrukturen (kajer, kraner m.v.), og de private havnevirksomheder står for operationen. Det er princippet i det meste af vores samfundsopbygning herhjemme. Det princip ønsker vi også, at man følger på havnene,” siger Klaus G. Andersen.

Ekspertudvalget skal komme med sine anbefalinger til efteråret.
Læs pressemeddelelse fra Transportministeriet her

Ministeren nedsætter havneudvalg

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder ¬∑ Industriens Hus ¬∑ H.C. Andersens Boulevard 18 ¬∑ 1787 København V ¬∑ Tlf: +45 3377 3377