24-05-2017
Klaus G. Andersen blev i dag genvalgt som ny formand for Danske Havnevirksomheder. Det skete på foreningens ordinære generalforsamling som fandt sted i Lindø Industripark den 23/5 2017.

Klaus G. Andersen er adm. dir. i Fredericia Shipping A/S. Han har været formand for Danske Havnevirksomheder i et årti.

Formanden sagde bl.a. i sin beretning på generalforsamlingen:
”Det er vigtigt, at ”havnene” ikke kun er havneadministrationerne, men både havneadministrationerne og alle de private virksomheder på havnene. For vi har faktisk mere end 20.000 arbejdspladser i de private havneerhverv, mens de kommunale havneadministrationer kun står for ca. 600 arbejdspladser.”

Klaus G. Andersen udstak en klar kurs for foreningen:
”Det vigtigste arbejde bliver at få revideret havneloven. Vi skal have en mere klar rollefordeling mellem de kommunalt ejede havne og de private virksomheder. Vi ser alt for ofte, at de kommunalt ejede havne driver kommerciel virksomhed til skade for private havnevirksomheder. Det offentlige opgavetyveri skal stoppes, så vi som private virksomheder har sikkerhed til at investere. ”

Generalforsamlingen gav også genvalg til adm. dir. Lars Jespersen, Shipping.dk på næstformandsposten og til de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg.

Bestyrelsen betpår herefter af følgende:
Klaus G. Andersen, Fredericia Shipping A/S (formand)
Lars Jespersen, Shipping.dk A/S (næstformand)
Henrik Dinnsen, Svane Shipping A/S
Lars Holm Hansen, DLG a.m.b.a
Lars Hoffmann, DFDS Stevedoring A/S
Gustav Jakobsen, Schultz Shipping A/S
Henrik Otto Jensen, Niels Winther & Co Aps / Scandinavian Auto logistics A/S
Per Jensen, Blue Water Shipping A/S
Asbjørn Karlsson, Samtank A/S
Ulf Stephenson, Holship Danmark A/S
Jens Toft, Danish Agro a.m.b.a

Klaus G. Andersen fortsætter som formand

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder ¬∑ Industriens Hus ¬∑ H.C. Andersens Boulevard 18 ¬∑ 1787 København V ¬∑ Tlf: +45 3377 3377