06-06-2017
 Havnevirksomheder får nu et bedre investeringsklima. Folketinget har nemlig den 1. juni vedtaget en ny planlov, som giver mulighed for, at erhvervsaktiviteter på havnearealer kan beskyttes bedre mod boliger og byudvikling end hidtil.

"Havneadministrationer og virksomheder på havne får mange flere værktøjer til at beskytte havneaktiviteterne fremover," siger Jakob Svane, sekretariatsansvarlig i Danske Havnevirksomheder.
 
"Vi har efterspurgt dette i mange år, så det er en god dag for havnebranchen og for samfundet. Der skal derfor lyde en stor tak til regering og Folketingets partier, som har lyttet til erhvervets udfordringer."

Over det seneste årti har der været en række kontroversielle sager om byudvikling og lukning af erhvervshavne i Danmark – fx i Fredericia, Holbæk og Svendborg. Det kan forhåbentlig undgås i fremtiden med de nye værktøjer i planloven.

"Planloven tvinger kommunerne til dialog med erhvervslivet om planlægningen. Så nu må man lokalt – kommuner og erhvervsliv - komme i dialog om bedre beskyttelse af erhvervshavnene. Godt værktøj skal bruges - ikke bare ligge i kassen," slutter Jakob Svane.

Danske Havnevirksomheder vil fremadrettet hjælpe sine medlemmer til at anvende de mange værktøjer i den ny planlov, der træder i kraft den 15. juni 2017.

Ny planlov vedtaget

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377