23-06-2017
 Sekretariatsansvarlig Jakob Svane afholder ferie og forældreorlov fra den 23. juni og frem til den 23. oktober 2017.

I mellemtiden kan administrativ koordinator, Kirsten Solvang, kontaktes på kisv@di.dk, 3377 4825.

Kirsten vil videreformidle eventuelle forespørgsler og sager.

Orlov i sekretariatet indtil oktober

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377