01-03-2018
Dette er en klumme, som er bragt i fagbladet Maritime Danmark, nr. 3, 2018

Hvorfor har vi offentligt ejede havne i Danmark?
Af Klaus G. Andersen, formand for Danske Havnevirksomheder og adm. dir. Fredericia Shipping A/S,
og Lars Jespersen, næstformand for Danske Havnevirksomheder, adm. dir. Shipping.dk A/S

Den danske havnesektor løfter store dele af dansk udenrigshandel. Mere end 75 procent af de godsmængder, der passerer Danmarks grænser, går gennem en havn. Derfor er det også klart, at vi som samfund har en stor interesse i en velfungerende havnesektor. Her er det vigtigt at huske, at den danske havnesektor består af havneinfrastruktur og havnevirksomheder.

I Danmark har vi valgt, at havneinfrastrukturen skal være brugerbetalt og offentligt ejet. Det er faktisk en ganske fornuftig ordning, selv om brugerbetalingen naturligvis ikke må blive for høj, for det vil skade dansk erhvervslivs konkurrenceevne og dermed give lavere vækst og færre arbejdspladser. Det er også ganske fornuftigt, at havneinfrastrukturen er på offentlige, kommunale hænder, for alle de hundredvis af private virksomheder, der driver forretning på havnene, har behov for en neutral infrastrukturudbyder, så der kan være fri og lige konkurrence om de kommercielle tjenesteydelser.

Det er værd at bemærke, at de private virksomheder står for langt hovedparten af aktiviteterne i den danske havnesektor. De offentligt ejede erhvervshavne har ca. 650 arbejdspladser, mens de private serviceerhverv på havnene er grundlag for mere end 20.000 arbejdspladser.

Hvis kommunen/havnen har mulighed for at udføre kommercielle tjenesteydelser i konkurrence med de private virksomheder, så er havneadministrationen ikke længere neutral. Så forsvinder tilliden mellem parterne til skade for udviklingen. Samtidig bliver de private udsat for unfair konkurrence fra kommunen/havnen, der ejer infrastrukturen, udlejer arealerne og i øvrigt bestemmer vilkårene for at operere på havnen.

Derfor bør der være en klar rollefordeling på de kommunalt ejede havne. Private virksomheder, der driver forretning for egen regning og risiko, bør ikke blive udsat for at kommuner og deres havne udsætter de private for offentligt opgavetyveri.

Danske Havnevirksomheder mener, at den kommende revision af havneloven bør sikre en velfungerende havnesektor til gavn for samfundsøkonomien. Et bærende princip i en velfungerende havnesektor er en klar rollefordeling mellem offentlig havneinfrastruktur og private havnevirksomheder. Sammen kan vi løfte i flok.

Derfor har vi offentligt ejede havne i DK

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377