17-05-2018
Danske Havnevirksomheder har en vision: Vi ønsker en effektiv og konkurrencedygtig havnesektor organiseret i offentlig ejet havneinfrastruktur og i private virksomheder, der konkurrere om tjenesteydelserne." 

Sådan lyder det fra Klaus G. Andersen, formand for Danske Havnevirksomheder, som er brancheforening for de mange private virksomheder, der driver forretning på de danske erhvervshavne.

Foreningen afholdt onsdag den 16. maj sin generalforsamling og ved den lejlighed blev Klaus G. Andersen genvalgt som formand. Ved samme lejlighed vedtog Danske Havnevirksomheder en vision for den danske havnesektor.

”De private havnevirksomheder er helt afgørende for udviklingen på de danske havne. Når private virksomheder konkurrerer om aktiviteterne, får vi den størst mulige effektivitet og aktivitet, men desværre er det ikke altid tilfældet. De nuværende rammevilkår – især havneloven – er ikke gode nok, og påvirker investeringslysten og tilliden hos de private virksomheder negativt. Derfor har vi behov for en ny havnelov, og til det formål lancerer vi en vision, der kan sætte retningen for det kommende arbejde. Det er vores vision, men vi tror og håber, den vil blive delt af de fleste.”

Danske Havnevirksomheders vision er udarbejdet parallelt med arbejdet i ministerens Ekspertudvalg om Havneloven, som for nylig offentliggjorde sine anbefalinger til en revideret havnelov. Visionen forholder sig derfor ikke direkte til anbefalingerne, men kan bruges i arbejdet med at omsætte anbefalingerne til lov.

”Ekspertudvalgets anbefalinger synes umiddelbart at være et godt bud på en løsning af nogle af branchen store udfordringer bl.a. statsstøtte og manglende overholdelse af loven,” siger Klaus G. Andersen.
”Vi mener dog, der er elementer, som bør drøftes yderligere og justeres. Det er alt sammen noget, vi nu vil drøfte videre i foreningen og med alle relevante aktører i branchen og på de politiske niveauer. Her vil vi også bruge vores ny vision om en effektiv og konkurrencedygtig havnesektor med offentlig infrastruktur og private virksomheder.”

Visionen kan findes her

Det tilhørende politikpapir, der uddyber visionen, vil blive tilgængeligt her snarest muligt.


Vision skal vise retning for ny havnelov

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377