20-06-2018

Antallet af private selskaber, der udfører stevedoring (lastning og losning af skibe), er lavere på A/S-havne end på selvstyrehavne. Og der skal markant mere gods til at understøtte et stevedoreselskab på en aktieselskabshavn end på en selvstyrehavn. Det viser en analyse, Danske Havnevirksomheder har udarbejdet.

På de kommunalt ejede A/S-havne i Danmark findes er der i gennemsnit kun to private stevedoreselskaber, der opererer fast på havnen. På de større kommunalt ejede selvstyrehavne er det tilsvarende gennemsnit fire.

Ser man på den håndterede godsmængde i forhold til antallet af stevedoreselskaber, så skal der mere end dobbelt så meget gods til at berettige et privat stevedoreselskab på en A/S-havn som på en selvstyrehavn.

Forskellen peger i retning af A/S-havnenes mulighed for at udføre stevedoring. Det skaber en nemlig uheldig konkurrencesituation, som begrænser private investeringer og initiativer.

Dermed er de kommunalt ejede A/S-havnes ubetingede ret til at udføre havne-relateret operatørvirksomhed (herunder stevedoring) et konkurrence-hæmmende element, som både skader A/S-havnens udvikling og giver mindre konkurrence for det øvrige erhvervsliv på og uden for havnen og for samfundet.

Læs hele analysen her

Konkurrencen på A/S-havne dårligere end på selvstyrehavne

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377