19-12-2018
Danske Havnevirksomheder har i dag klaget over Kolding byråds lukning af hele sin erhvervshavn og Vejle byråds lukning af dele af sin erhvervshavn.

Foreningen mener, at begge byråd har overtrådt havneloven og forvaltningsloven.

”Vi mener, byrådene har overtrådt flere love med lukningen og byomdannelsen af velfungerende erhvervshavne,” siger Klaus G. Andersen, formand for Danske Havnevirksomheder og adm. dir. i Fredericia Shipping A/S. ”Byrådene er ifølge havneloven forpligtet til at varetage havnens interesse, og det gør man ikke ved at byomdanne den, endsige nedlægge den. Desuden skal man ved så indgribende beslutninger høre de parter, som bliver påvirket af beslutningerne. Det siger forvaltningsloven, men heller ikke det, har byrådet gjort. Derfor mener vi, at beslutningen bør erklæres ugyldig.”

Begge byråds beslutninger er blevet til efter en meget kort proces og uden nærmere konsekvensanalyser, planlægning eller høring. Beslutningerne har efterladt virksomhederne på havnene i chok.

Danske Havnevirksomheder repræsenterer en bred vifte af de virksomheder, der bliver ramt af byrådenes beslutninger. Men også havnevirksomheder i resten af landet er blevet mere usikre.

”Hvis byrådene bare kan trække tæppet væk under havnevirksomheder og national havneinfrastruktur, så vil det påvirke alle havnevirksomheders mulighed for at opnå finansiering, og det vil gøre det dyrere at drive vores forretning. Dermed bliver transporterne dyrere for resten af dansk erhvervsliv og samfund.”

Branchedirektør i DI Transport, Michael Svane er heller ikke tilfreds med byrådsbeslutningen. ”Havnene har en samfundsmæssig betydning, der rækker langt ud over kommunegrænsen. Når et byråd viser, at de anser deres havn som et lokalt anliggende, så må vi nødvendigvis reagere. Derfor bakker DI op om Danske Havnevirksomheders klage,” siger Michael Svane.

DKHV klager over havneafvikling

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377