16-05-2019
Klaus G. Andersen blev onsdag den 15. maj 2019 genvalgt som ny formand for Danske Havnevirksomheder, der organiserer de mange private virksomheder, som driver forretning på de danske erhvervshavne.

Genvalget skete på foreningens ordinære generalforsamling, som fandt sted i Industriens Hus i København.

Klaus G. Andersen er adm. dir. i Fredericia Shipping A/S og har været formand for Danske Havnevirksomheder i en årrække. Han kom i sin årsberetning på generalforsamlingen naturligvis ind på sagen om lukningen af Kolding Havn, som er en af de største sager for foreningen i nyere tid:
”Situationen er helt og aldeles uholdbar, hvis en kommune som i Kolding, med en pludselig kovending kan trække tæppet væk under en hel havn og dens havnevirksomheder. En sådan kommunal beføjelse vil gøre livet utåleligt usikkert for alle havnevirksomheder i Danmark.”

Danske Havnevirksomheder har klaget til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen over kommunens beslutning om at nedlægge Kolding Havn. Sagens vigtighed blev understreget af stor diskussionslyst blandt de deltagende havnevirksomheder på generalforsamlingen, der fik sat kursen for foreningens fremtidige arbejde.

Generalforsamlingen gav også genvalg til adm. dir. Lars Jespersen, SDK Shipping A/S på næstformandsposten og til en række bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Ny i bestyrelsen er Jakob Juhl, Samtank A/S, der afløser Asbjørn Karlsson fra samme virksomhed.

Danske Havnevirksomheders bestyrelse består herefter af følgende:
Klaus G. Andersen, Fredericia Shipping A/S (formand)
Lars Jespersen, SDK Shipping A/S (næstformand)
Per Jensen, Blue Water Shipping A/S
Lars Hoffmann, DFDS A/S
Lars Holm Hansen, DLG a.m.b.a
Gustav Jakobsen, Schultz Shipping A/S
Henrik Dinnsen, Svane Shipping A/S
Henrik Otto Jensen, Niels Winther & Co Aps / Scandinavian Auto Logistics A/S
Jakob Juhl, Samtank A/S
Ulf Stephenson, Holship Danmark A/S
Jens Toft, Danish Agro a.m.b.a

Klaus G. Andersen fortsætter som formand for DKHV

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder ¬∑ Industriens Hus ¬∑ H.C. Andersens Boulevard 18 ¬∑ 1787 København V ¬∑ Tlf: +45 3377 3377