10-06-2019
Danske Havnevirksomheder har modtaget svar fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på foreningens klage over lukningen af Kolding Havn.

 

Kort fortalt afviser styrelsen at behandle klagen, fordi byrådet ikke har truffet nogen forvaltningsmæssig beslutning.

 

Det er godt for havnevirksomhederne, fordi byrådets beslutning dermed kun er en politisk vision, som ikke har anden gyldighed end som ”intern instruks” til den kommunale forvaltning om at udarbejde et forvaltningsmæssig grundlag at gå videre med. Det var ikke sådan, beslutningen blev præsenteret i sin tid, men kommunen er altså kommet på andre tanker siden da.

 

Afgørelsen slår samtidig fast, at det er havnebestyrelsen, der entydigt bestemmer over lejekontrakterne. Havnebestyrelsen skal således ikke rette sig efter byrådets politiske vision. Kommunen har indrømmet over for styrelsen, at formuleringen i byrådsreferatet om, at havnens lejekontrakter ikke kan forlænges efter 2043, ikke er retvisende, og kun skal ses som en intention, der ikke binder havnebestyrelsen. Dette har Styrelsen lagt til grund for afgørelsen og siger direkte, at det er styrelsens vurdering ”at Kolding Byråd ikke har beslutningskompetence vedrørende lejekontrakter.”

 

Summa summarum: Der er (endnu) ikke sat udløbsdato på Kolding Havn.

Byrådet har tilkendegivet, at de håber på 2043, men de har ikke truffet nogen forvaltningsmæssig afgørelse om det endnu.

 

Styrelsen siger samtidig i sin afgørelse, at en beslutning om at lukke Kolding Havn nødvendigvis må involvere det fysiske plangrundlag og dermed de bestemmelser, som er gældende i planloven. Dermed lægger styrelsen nogle spor ud for, hvordan den kommende proces bør være.

 

Byrådet og kommunen er således tvunget til at gå i dialog med havnevirksomhederne. Meget ville have været vundet, hvis de havde erkendt dette på forhånd og valgt dialogvejen fra start. Vi vil derfor endnu en gang opfordre kommunen og byrådet til at komme i gang med dialogen.

 

Afgørelsen betyder på det principielle plan, at totale nedlæggelser af havne godt kan vedtages kommunalt, men at det skal ske inden for rammerne af havneloven, planloven og forvaltningsloven.

 

Afgørelsen betyder naturligvis også, at kampen for at bevare Kolding Havn, dens virksomheder og mange arbejdspladser bliver mere langstrakt, og at der ikke for nuværende kan tilvejebringes sikkerhed for retningen på den langsigtede udvikling af Kolding Havn. Det er naturligvis skidt for virksomhedernes investeringslyst.

 

Danske Havnevirksomheder vil dog forsat arbejde for, at Kolding Havn IKKE nedlægges, ligesom foreningen vil opfordre byrådet til at gentænke den politiske vision i dialog med de lokale havnevirksomheder.

Svar på klage om Kolding Havn

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377