21-06-2019
Danske Havnevirksomheder har nu også modtaget svar fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen på foreningens klage over ejerstrategien for Vejle Havn. Byrådet i Vejle vedtog i november 2018 en ejerstrategi, som vil betyde at alle havnevirksomheder på den nordlige del af Vejle Havn (kaldet Nordkajen) får opsagt deres lejemål i 2030. Derefter er byrådets plan, at arealet skal overgå til byudvikling. Klagen gik primært på, at ejerstrategien er i strid med havnelovens ord om, at havnearealer skal udlejes til havnerelaterede formål, og at kommunalbestyrelsen skal varetage havnens interesser.

Vejle-klagen var i sit indhold meget lig klagen over Kolding byråds politiske aftale om at nedlægge Kolding Havn som erhvervshavn. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afviste imidlertid for nylig at behandle Kolding-klagen, da den politiske aftale ikke er en forvaltningsretligt bindende beslutning.
Samme resultat er styrelsen nu kommet til i Vejle-sagen.

Klagen afvises eftersom en ejerstrategi vurderes at være ”et politisk rammedokument, der ikke i sig selv kan anses for en afgørelse eller en beslutning, der indeholder dispositioner omfattet af havnelovens bestemmelser.” Der træffes dermed først en beslutning, der skal overholde havneloven, før ejerstrategien føres ud i livet, og kommunen eller havnen afviser at forlænge en eller flere af havnevirksomhedernes lejekontrakt.

Styrelsen siger dog samtidig i sit svar, at en kommunal beslutning om byomdannelse af havnearealerne nødvendigvis må involvere det fysiske plangrundlag og dermed de bestemmelser, som er gældende i planloven. Dermed lægger styrelsen nogle spor ud for, hvordan den kommende proces bør være, og hvad der skal til, før et havneareal som Nordkajen i Vejle kan byomdannes og lejekontrakterne opsiges.

Klaus G. Andersen, formand for Danske Havnevirksomheder, siger i en kommentar til afgørelserne i Kolding- og Vejle-sagerne:
- Vi er sådan set meget tilfredse med svarene fra styrelsen, for det er positivt, at der rent faktisk ikke er truffet beslutninger om at afvikle havnene og opsige lejekontrakterne.
- Derfor vil vi opfordre virksomheder på såvel havnene i Vejle og Kolding, som på alle andre erhvervshavne i Danmark til løbende at søge deres lejekontrakter forlænget – gerne i så lang tid som muligt. Det vil nemlig give havnevirksomhederne den størst mulige sikkerhed.
- Samtidig vil vi holde meget nøje øje med udviklingen i Vejle og Kolding. Styrelsen slår jo fast, at byrådene skal overholde planloven og havneloven, når de vil føre deres politiske aftaler ud i livet, og det vil vi naturligvis hjælpe vores medlemmer med at holde dem fast på.
- Det er dog helt overordnet en stærkt uhensigtsmæssig situation, at en politisk beslutning i et byråd kan hensætte en hel branche i usikkerhed. Det er ikke særligt befordrende for private investeringer og for effektivitet og konkurrencekraft. Derfor er vi nødt til at fastholde ønsket om, at der på nationalt niveau indføres en bedre beskyttelse af private virksomheder på havne. Det kunne f.eks. være i den kommende revision af havneloven.

For yderligere kommentarer, kontakt Danske Havnevirksomheders formand Klaus G. Andersen på mobil 4014 2225
For spørgsmål vedr. klagesagerne, kontakt sekretariatschef Jakob Svane, mobil 2334 4358.

Svar på klage i Vejle-sagen

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377