16-09-2019
Den 1. januar 2020 skabes en markant ny maritim brancheforening. Det sker, når de to foreninger, Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Havnevirksomheder, lægges sammen.

Navnet på den nye forening bliver Danske Shipping- og Havnevirksomheder, som organiseres som en brancheforening i DI. Danske Shipping- og Havnevirksomheder rummer godt 100 private virksomheder, som især er aktive inden for havneterminaldrift, godshåndtering, skibsmæglervirksomhed, befragtning og anden virksomhed relateret til havne og søtransport.

“Vi mener, vi har fundet en rigtig god løsning for begge foreningers medlemmer,” siger formand for Danmarks Skibsmæglerforening, Tonny Dalhøj Paulsen. “De to foreninger har allerede mange fælles medlemmer og fælles agendaer. Med Danske Shipping- og Havnevirksomheder forener vi kræfterne og skaber en stærkere forening med en forbedret service og en styrket profil. Det er til gavn for medlemmerne.”

“Branchen står over for nogle store udfordringer med bl.a. Brexit, toldsystemer, klima og miljø, boligbyggeri på erhvervshavnene, ulovlig statsstøtte, offentligt opgavetyveri og uklare rammevilkår. Det er vigtigt, at vi står sammen, og at de private shipping- og havnevirksomheders stemme bliver hørt,” siger formand for Danske Havnevirksomheder, Klaus G. Andersen. “Danske Shipping- og Havnevirksomheder vil netop gøre det muligt at tale med en stærkere stemme og få mere indflydelse. ”

De to foreningers bestyrelse har allerede truffet enstemmige beslutninger om sammenlægningen. Den formelle vedtagelse sker på foreningernes generalforsamlinger, som afholdes samme dag, den 26. september 2019. Sammenlægningen vil så træde i kraft den 1. januar 2020.

Sekretariatet vil blive placeret sammen med DI Transport i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.
De to nuværende sekretariatschefer, hhv. Jesper Sebbelin og Jakob Svane, fortsætter i det fælles sekretariat.

Kontakt for yderligere kommentarer om Danske Shipping- og Havnevirksomheder:
Formand for Danmarks Skibsmæglerforening, Tonny Dalhøj Paulsen, 2926 2854
Formand for Danske Havnevirksomheder, Klaus G. Andersen, 4014 2225

Kontakt for opklarende spørgsmål vedr. Danske Shipping- og Havnevirksomheder:
Danmarks Skibsmæglerforenings sekretariatschef Jesper Sebbelin, 2467 6936
Danske Havnevirksomheders sekretariatschef Jakob Svane, 2334 4358


Danske Shipping- og Havnevirksomheder

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377