27-09-2019
Dannelsen af den ny brancheforening Danske Shipping- og Havnevirksomheder er nu en realitet.
Det står klart efter generalforsamlingerne i både Danske Havnevirksomheder og i Danmarks Skibsmæglerforening i går, torsdag den 26. september, enstemmigt har besluttet at lægge sig sammen.
Sammenlægningen kommer til at træde i kraft den 1. januar 2020.

Danske Shipping- og Havnevirksomheder kommer til at rumme godt 100 private virksomheder, som især er aktive inden for havneterminaldrift, godshåndtering, skibsmæglervirksomhed, befragtning og anden virksomhed relateret til havne og søtransport.

Danske Shipping- og Havnevirksomheder organiseres som en brancheforening i DI, og sekretariatet bliver placeret i Industriens Hus i København.

Hvem der bliver formand for den ny forening vil blive afklaret på et konstituerende bestyrelsesmøde primo januar 2020.

Ny maritim brancheforening

Billedtekst


Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder · Industriens Hus · H.C. Andersens Boulevard 18 · 1787 København V · Tlf: +45 3377 3377